Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll                                                    

Kommunen ansvarar för att brandskyddskontroll utförs på det som enligt lagen om skydd mot olyckor ska rengöras ( Sotas ) Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regel bundet sker i bostäder.Vid brandskyddskontrollen, som endast får utföras av behörig kontrollant,kontrolleras förbränningsanläggningenssäkerhet ur brandskyddssynpunkt. Efter kontrollen dokumenterar och meddelar den som utfört kontrollen vad som kontrollerats och vad som framgått vid kontrollen.      

Syftet med Brandskyddskontrollen.                                                  

Är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister på anläggningen som kan innebära risker för brand. ( Film Elda rätt )

Det är viktigt att den som utför kontrollen har tillträde till alla utrymmen som skorstenen passerar igenom. ( Även Vinden )

                                                                 Läs mer