Rensning av ventilation

                                                                    ROTAVDRAG ÄR MÖJLIGT                                                                        


Vi på Sotarn LG Andersson AB har en lång erfarenhet av att göra rent ventilationskanaler i både villor och flerfamiljshus.

Kontakta oss för bokning och prisuppgifter.
Varför skall vi rengöra ventilationen,den fungerar ju?

En eftersatt och smutsig ventilationsanläggning ligger ofta bakom många problem som brukar tillskrivas " sjuka hus ". Människors hälsa påverkas i hög grad av luften  och det är därför viktigt att underhålla ventilationen för bästa funktion.

Smutsiga luftkanalssystem och fläktar orsakar hälsoproblem och ökad energiförbrukning samt ökar brandrisken i våra kök. Rena ventilationskanaler ger bättre inneklimat, mindre energiförbrukning och mindre slitage på utrustningen. Förbättrad ventilation ingår dessutom ofta i receptet för att lösa fuktproblem. Mögelbildningar och förökning av bakterier måste hållas tillbaka. Luft tar vi för givet ,men även ett ventilationssystem behöver ha service och rengöras. Ventilationssystemet transporterar bort den dåliga luften vi har förbrukat. Och erätter med ny luft. Det talas ofta om vikten av god utomhusluft. Men hur mycket pratas det om luften vi andas inomhus?

                                                                             FAKTA

Varje dygn andas en vuxen människa in 30 kilo, det vill säga 25000 liter luft. Luften som vi andas inomhus innehåller det livsnödvändiga syret men även mindre nyttiga ämnen som ozon,radon och aromatiskakolväten. De flesta material som finns i hemmet mattor,färger och flytspackel avger så kallade emissioner. Dessa kan var allergiframkallade och skadliga för hälsan. Dålig luft kan också ge upphov till huvudvärk, astma och luftvägsirritationer. 

 " VAR MEDVETEN OM ATT LUFTEN UTE ÄR NÄSTAN ALLTID BÄTTRE ÄN DEN INNE"                                                                            

Boverkets checklista för ventilation.