Sotning

 

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningar vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengöres.

Avisering.

Den sker i god tid innan vi kommer så tänk på att meddela oss i tid om ni inte kan vara hemma. Det går utmärkt att

kontakta oss så kan vi komma överens om en ny tid som passar er. Tänk på att ha stege till taket samt att Takstegar finns.  

                                                                     Läs mer